Børn og familie (kommunalt tilbud)

Her finder du de kommunale tilbud på Sundhedscenteret som primært er rettet mod børn og familier

Faxe Familiecenter

E-mail familiehuset@faxekommune.dk.  

Se Faxe Familiecenters hjemmeside her. Faxe Familiecenter finder du i bygning 2, 1. sal.

Faxe Kommunale Tandpleje

Telefon 5620 3300 / e-mail sikkerpost@faxekommune.dk .

Åbningstid: mandag og fredag kl. 8.00 til 15.00 samt tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 8.00 - 17.00. Gratis tandpleje til alle kommunens børn fra 0 til 18 år. Se tandplejens FaceBook side her. 

Tandplejen varetager også omsorgstandpleje af visisterede borgere. Læs mere om omsorgstandpleje her. Tandplejen finder du i bygning 2, 2.sal.

Jordemoderkonsultation

Sekretær Susanne. Telefon 5651 3020. Tidsbestilling, spørgsmål og evt. afbud alle hverdag ml. kl. 9.00 og 12.00. 

Jordemoder Katrine Brink Nielsen. Telefon 5651 8813. Opkald til jordemoderen er bedst tirsdag ml. kl. 11.50  og 12.50.

Du finder jordemoderkonsultationen i bygning 2, 1. sal.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Telefon 5620 3460. Leder Pia Frydkjær e-mail pifr@faxekommune.dk.

PPR medvirker til optimal trivsel, læring og udvikling for børn i alderen 0-18 år og som er udfordret og har brug for særlige kompetencer.

I rådgivningen er der specialepædagoger, tale-hørekonsulenter, ergoterapeut, fysioterapeut og psykologer, som alle arbejder med at understøtte børnene og de unge. 

Læs mere om PPR her. PPR finder du i bygning 2, 1. sal.

Sundhedsplejen og Familieiværksætter

Ledende sundhedsplejerske Dorte Baunsgaard. Telefon 2299 9966 / e-mail doba@faxekommune.dk

Familieiværksætter er et familieforberedende tilbud til alle kommende førstegangsforældre. Man mødes med andre kommende forældre 9 gange fra ca. 30. graviditetsuge til barnet er omkring 8 – 10 mdr.

Her møder familierne forskellige fagpersoner der kender til familiedannelse og det lille barns udvikling og trivsel. Tilmelding: Dorte Baunsgaard