Børn og familie (kommunalt tilbud)

Her finder du de kommunale tilbud på Sundhedscenteret som primært er rettet mod børn og familier

Faxe Familiehuset

Familiehuset tilbyder behandling til familier med børn i alderen 0-18 år, gravide og nybagte forældre samt unge. Telefon 5620 3000 og bed om at blive viderestillet til Socialcentret, Børn & Unge. Læs mere om Familiehuset.

Familiehuset finder du i bygning 2, 1. sal.

Faxe Kommunale Tandpleje

Telefon 5620 3300 / e-mail sikkerpost@faxekommune.dk.

Åbningstid: man-, tirs-, tors- og fredag kl. 8.00 til 15.00 samt onsdag fra kl. 8.00 - 17.00. 

Gratis tandpleje til alle kommunens børn fra 0 til 21 år. Se tandplejens Facebook side her. 

Tandplejen varetager også omsorgstandpleje af visiterede borgere. Læs mere om omsorgstandpleje her. Tandplejen finder du i bygning 2, 2.sal.

Jordemoderkonsultation

Sekretær telefon 5651 3020. Tidsbestilling, spørgsmål og evt. afbud alle hverdage ml. kl. 9.00 og 12.00. 

Jordemoder telefon 5651 8813. Opkald til jordemoderen er bedst tirsdag ml. kl. 11.50  og 12.50.

Du finder jordemoderkonsultationen i bygning 2, 1. sal.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR medvirker til optimal trivsel, læring og udvikling for børn i alderen 0-18 år og som er udfordret og har brug for særlige kompetencer. Rådgivningen består af specialepædagoger, tale-hørekonsulenter, ergoterapeut, fysioterapeut og psykologer, som alle arbejder med at understøtte børnene og de unge. 

Telefon 5620 3460. PPR finder du i bygning 2, 1. sal.

Sundhedsplejen og Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et familieforberedende tilbud til alle kommende førstegangsforældre. Man mødes med andre kommende forældre og forskellige fagpersoner, der kender til familiedannelse og det lille barns udvikling og trivsel. Tilmelding nødvendig.

Læs mere om sundhedsplejen og Familieiværksætterne her.